Din cuprins:

 • Patriarhul Daniel - Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române - Daniela Onț
 • Pledoarie pentru actualitatea ideii de neam - Pr. Dr. Florin Codrea
 • Înțelepciunea, darul lui Dumnezeu - Pr. Gheorghe Codrea
 • Stropi de înțelepciune - Pr. Prof. Radu Dorin Micu

Din cuprins:

 • Puf de înger - Daniela-Maria Ștefan
 • Patriarhul Teoctist Arăpaşu - Daniela Onț
 • Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril - Pr. Dr. Florin Codrea
 • Îngerii - Pr. Gheorghe Codrea
 • Îndreptar ortodox - Pr. Dr. Florin Codrea
 • Dintr-o inimă de pâine caldă... - Daniela Onț

Din cuprins:

 • Patriarhul Justinian MarinaDaniela Onț
 • Jurnalul unei (posibile) învieri - Pr. Florin Codrea
 • Vă amintiți... ?! - Pr. Gheorghe Codrea
 • Semne de întrebare legate de problematica duhovnicului - Pr. Florin Codrea
 • Parfumul copilărieiDaniela Onț
 • Un vis frumos... - Georgiana Bondrea
 • Cel mai mare în Împărăția Cerurilor.... - Daniela Ștefan

Din cuprins:

Din cuprins:

 • Nicodim Munteanu - Patriarhul "cărturar" - Daniela Onț
 • Scrisoare către sufletul românesc - Pr. Florin Codrea
 • O mărturisire - Pr. Gheorghe Codrea
 • Taina mirungerii - Pr. Florin Codrea
 • Izvorul drepturilor noastre - Halasz Maria
 • Mulțumesc, România ! - Daniela Ștefan
 • Din suflet... de român - Bobdrea Mariana
 • Pentru ce au murit ? - Mihai M.