Colectivul de redacţie

Președinte:

Pr. Gheorghe Codrea

Redactor Șef (Fondator):

Pr. Dr. Florin Codrea

Redactor Șef Adjunct:

Daniela Onț

Secretar De Redacție:

Georgiana Bondrea

 Redactori: 

Maria Halasz

Daniela Ștefan

Marius Florin Sima

 Grafică Și Tehnoredactare:

Ing. Alin Marcu