În data de 9 octombrie 2016, Biserica cu hramul „Buna Vestire” din Baia Mare a fost înconjurată de o atmosferă de sărbătoare, prilejuită de trei evenimente importante pentru viața parohiei şi a enoriaşilor acesteia: împlinirea a 15 ani de la punerea pietrei de temelie a acestui sfânt locaş, scurgerea a 10 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Filantropice Cultural-Creştine „Martyria”, precum şi împlinirea a 10 ani de activitate cultural – educaţională, prin Revista „Buna Vestire”.

Cu acest prilej s-a săvârşit o Sfântă Liturghie Arhierească, în prezența preoților slujitori la altarul Bisericii „Buna Vestire” (Pr. Gheorghe Codrea şi Pr. Dr. Florin Codrea), a unui sobor de preoți invitați şi diaconi, în frunte cu PS Justin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului. Înaltul ierarh a fost întâmpinat cu pâine şi sare de către colectivul revistei „Buna Vestire” şi reprezentante ale Comitetului de Femei al Parohiei "Buna Vestire", in costume populare, dar şi de către elevi ai şcolilor generale învecinate, însoțiți de cadre didactice şi enoriaşii prezenți. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Andrei Gavriş a fost hirotonit ca preot misionar.

7 Mai 2000. Prea Sfinția Sa Justinian Chira Maramureșanul, un sobor de preoți, mulțime de credincioși, Baia Mare, strada Bogdan Vodă colț cu strada Bucovinei - se sfințește un nou loc pentru construirea unei biserici. Îndoieli, rețineri, bucurie sau exaltare, sentimente umane contradictorii, copleșite de nădejdea în Bunul Dumnezeu, Care binecuvântează și sfințește orice inițiativă umană care are ca scop apropierea de El, rugăciunea, comuniunea și mărturisirea credinței. Așa am simțit și noi, preot paroh Gheorghe Codrea și preot Drd. Florin Codrea înconjurați de oameni credincioși, jertfelnici și binevoitori, că avem privilegiul de a fi împreună în comuniune cu Dumnezeu și întreolaltă. Cu gândul și nădejdea în Dumnezeu, cu binecuvântarea și sub oblăduirea Lui, cu bucuria regăsirii printre niște oameni cărora parcă dintotdeauna le-am aparținut și pe care avem privilegiul de a-i îndruma duhovnicește în virtutea harului primit prin Sfânta Taină a Preoției, am pornit cu toții pe calea dăruirii și a jertfei pentru a zidii un sfânt locaș.

În anul 2001, luna iulie, s-a ridicat în imediata apropiere a șantierului o biserică de lemn în care ne-am

Slujba de Înviere - 30 Aprilie 2005

 

Întreită Sărbătoare 9 Octombrie 2016Activităţi artistice la atelierele bisericii

Sfinţirea Bisericii